Ammouda Villas
Ammouda Villas
Ammouda Villas
Ammouda Villas
Ammouda Villas
Ammouda Villas
Ammouda Villas
Ammouda Villas
Ammouda Villas
Ammouda Villas

SVETA GORA (ATOS)

Na trećem ostrvu Halkidikija nalazi se Sveta Gora, takozvana "Autonomna monaška država" koja obuhvata dvadeset manastira, ali i druge manastirske institucije, i suštinski predstavlja centar hrišćanskog pravoslavnog monaštva. Sveta Gora, osim verske, poseduje i značajnu kulturnu i istorijsku vrednost i uvrštena je u spomenike Svetske kulturne baštine. Od Ormos Panagia, koji se nalazi pored plaže Livrohju, možete se ukrcati na brodić koji svakodnevno obilazi Svetu Goru i diviti se privlačnoj moći ove oblasti s mora.